ul. Zawiszy Czarnego 42, 05-420 Józefów

Regulamin pralni Eko-Perfekt

 1. Usługę prania dywanów wykonuje firma EKO-PERFEKT.
 2. Opłaty za usługi świadczone przez pralnię określone są w Cenniku.
 3. Za transport dywanów (odbiór i zwrot wypranego dywanu pod wskazany adres) pobierana jest dodatkowa opłata zgodna z Cennikiem.
 4. Transport dywanów realizowany jest na terenie Józefowa i okolic w obrębie 10 km.
 5. Każdy dywan o wymiarach nie przekraczających 1m2 liczony jest jak 1m2.
 6. Opłata za usługę prania dywanów pobierana jest w całości w momencie zwrotu Klientowi przedmiotu wykonanego zlecenia.
 7. Jeśli Zleceniodawca nie odbierze dywanów w czasie 14 dni od daty ustalonego odbioru, zostaje obciążony kosztami składowania w wysokości 1 zł za każdy kolejny dzień.
 8. Termin wykonania usługi wynosi 7 dni.
 9. Pralnia zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania usługi.
 10. Pralnia ma prawo odmówić wykonania usługi.
 11. Pralnia nie odpowiada za rzeczy pozostawione w dywanie.
 12. Pralnia nie gwarantuje 100% usunięcia przykrych zapachów (np. mocz, wymiociny).
 13. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam, w szczególności z: bejcy, rdzy, wosku, farb, odbarwień, przebarwień pochodzenia spożywczego (napojów gazowanych, soków, wina), brązowych przebarwień na jucie, plam po kawie, herbacie lub zacieku po zalaniu oraz innych silnych barwników (tanina, tłuszcze, napoje energetyzujące).
 14. Przy oddawaniu dywanu do punktu pośredniczącego lub pralni, klient zobowiązany jest poinformować obsługę o wszelkich nietypowych zabrudzeniach dywanu, takich jak mocz, wymiociny czy pleśń.
 15. Klient zobowiązany jest również do poinformowania obsługi punktu o wcześniejszym czyszczeniu dywanu ręcznie (środkami typu Vanish, Dywan Lux, itp.) oraz o ewentualnych uszkodzeniach.
 16. Obszary o ciemniejszych odcieniach na chodnikach z włókna polipropylenowego oraz chodnikach typu shaggy są wynikiem uszkodzenia runa w czasie intensywnego użytkowania. Nie jest to jednocześnie błąd powstały w czasie prania dywanów.
 17. Wpływ promieni UV powoduje, że dywany blakną tracąc swój oryginalny kolor. Po wypraniu różnice w kolorystyce dywanów mogą się dodatkowo pogłębić.
 18. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia powstałego z winy pralni EKO-PERFEKT, Klient otrzymuje stosowne odszkodowanie (max. do wysokości 300 zł.) Wyższe roszczenia realizowane są przez ubezpieczyciela.
 19. Wszelkie roszczenia dotyczące usługi prania dywanów należy kierować do firmy EKO-PERFEKT lub punktu pośredniczącego.
 20. Reklamacje należy kierować max. do 48 godzin od odbioru dywanu przez Klienta.
 21. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i rozpatrywane są w ciągu 14 dni licząc od daty jej złożenia.
 22. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest posiadanie rachunku za wykonaną usługę.
 23. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty za usługę.